FAIL (the browser should render some flash content, not this).

ประวัติและผลงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมงคล นาฏยกุล

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริมงคล นาฏยกุล
รองประธาน ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์
วุฒิการศึกษา : ศป.บ.(นาฏยศิลป์ตะวันตก) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                      Dip.(A Ballet Dancer) The Choreographic School.
                      Uzbekistan.
                      ศศ.ม.(นาฏยศิลป์ไทย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทรศัพท์ : 0-4375-4322 - 40 ต่อ 3623

Email : natayakul3@hotmail.com

 

 

ประวัติส่วนตัว

การศึกษา

 • 2523-2528 ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม จังหวัดขอนแก่น
 • 2529-2534 ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
 • 2535-2538 ระดับปริญญาตรี นาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2544-2546 ระดับปริญญาโท นาฏยศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 •  

  เกียรติคุณ

  1. สอบเอ็นทรานซ์ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศในสาขานาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2535
  2. เป็นนักเรียนคนแรกของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยที่สอบได้คะแนนเอ็นทรานซ์สูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศและได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในศิษย์เก่าดีเด่นในรอบ 30 ปี ของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น

  ครูผู้ถ่ายทอดศิลปะการเต้นบัลเล่ต์ นาฏยศิลป์และการละคร

  1. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร . สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการละครและนาฏยศิลป์ของประเทศไทย
  2. รองศาสตราจารย์ ดร . นราพงษ์ จรัสศรี นักออกแบบท่าเต้นผู้มีชื่อเสียงและอาจารย์ผู้บุกเบิกวิชาเอกนาฏยศิลป์ตะวันตกภาควิชานาฏยศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. อาจารย์เอกชัยไก่แก้วอดีตดาราบัลเล่ต์ไทยผู้ถวายงานการแสดงต่อหน้าพระที่นั่งฯเนื่องในวโรกาสสำคัญต่างๆและเป็นผู้บุกเบิกการเรียนการสอนบัลเล่ต์คนแรกในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
  4. ครูลัดดา ศิลปบรรเลง (สารตายน)อดีตนักแสดงนำสถาบันนาฏดุริยางค์ กรมศิลปากร ยุคหลวงวิจิตรวาทการดำรงตำแหน่งอธิบดีนักแสดงนำ / ผู้กำกับละครเวทีคณะผกาวลีและครูผู้สร้างศิลปินแห่งชาติสองท่านคือส . อาสนจินดา และ สวลี ผกาพันธุ์
  5. Khunying Genevieve Lespagnol Damonราชครูบัลเล่ต์แห่งราชสำนักไทยรัชกาลที่ 9 อดีตนางเอกบัลเล่ต์คณะ Ballet Russe De Monte Carlo, คณะ Ballet Marquis Du Chevas และครูผู้บุกเบิกการแสดงบัลเล่ต์คนแรกในประเทศไทย
  6. Mr.Vasily Khochkoดาราบัลเล่ต์ชาวรัสเซียนผู้ชนะเลิศเหรียญทองจากการบัลเล่ต์ระดับโลกและอดีตนักแสดงนำฝ่ายชายคณะบอลชอย บัลเล่ต์แห่งกรุงทัชเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสสถานและคณะบัลเล่ต์แห่งเมืองเคียฟ

  ประสบการณ์การฝึกอบรมการเต้น

  1. สถาบัน The Chore ๐ graphic School กรุงทัชเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสสถาน
  2. สถาบัน Vietnam Dance College กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  3. สถาบัน Sydney Dance Studio กรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

  ผลงานการกำกับการแสดง

 • กับการแสดงในพิธีเปิดงานสัมมนาดนตรีนานาชาติครั้งที่ 3 โดยสมาคมดนตรีวิทยาแห่งเอเซีย - แปซิฟิก ถวายต่อหน้าพระที่นั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ร่วมออกแบบการแสดงนาฏกรรมสากลประกอบแสง สี เสียงเนื่องในงานฉลองครบรอบ 200 ปี จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ควบคุมการผลิตการแสดงละครเวทีร่วมสมัยในแนวอีสานเรื่อง ย้อนตำนานรักท้าวผาแดง เนื่องในวโรกาสการเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเจริญพระชนมายุครบ 72 พรรษา ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ควบคุมการผลิตการแสดงผลงานดุริยางคศิลป์และ นาฏยศิลป์ครั้งที่ 1 ของโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • กำกับการแสดงบัลเล่ต์ชุด The Naga Princess ในการแสดงผลงานดุริยางคศิลป์และนาฏยศิลป์ครั้งที่ 2 ของโครงการจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • กำกับการแสดงในการถ่ายทำมิวสิควิดีโอประกอบบทเพลงสถาบันของมหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับฝ่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • กำกับดูแลการจัดแสดงผลงานการเดินแบบแฟชั่นครั้งแรกของสาขาวิชานฤมิตศิลป์สาขาการออกแบบแฟชั่น คณะสถาปัตยกรรม ผังเมืองและนฤมิตศิลป์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2544 -

 • กำกับการแสดงละครเวทีเรื่อง รักพยาบาท ณ จังหวัดมหาสารคาม
 • กำกับการแสดงบัลเล่ต์การกุศลเรื่อง มโนห์รา ให้แก่สถาบัน Dance Centre ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 • 2546

 • ออกแบบการแสดงในงาน Gala Dinner ร่วมกับอาจารย์เอกชัย ไก่แก้ว ในงานเลี้ยง ต้อนรับคณะรัฐมนตรีการค้าโลกเนื่องในการประชุม APEC ณ หอประชุมกาญจนา ภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ร่วมออกแบบการแสดงในงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 20 ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • กำกับการแสดงบัลเล่ต์การกุศลเรื่อง พระอภัยมณี ให้แก่สถาบัน Dance Centre ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 • 2547

 • กำกับการแสดงบัลเล่ต์การกุศลเรื่อง Le Corsaire ให้แก่สถาบัน Dance Centre ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 • กำกับการแสดงโมเดิร์นบัลเล่ต์ชุด Samurai นำเสนอในงานเทศกาล International Dance Day Festival 2004 ณ สวนเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร
 • กำกับการแสดงบัลเล่ต์ชุด Pas de Trois จากบัลเล่ต์เรื่อง Le Corsaire นำเสนอในงาน เทศกาล International Dance Day Festival 2004 ณ สวนเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร
 • กำกับการแสดงชุด The Soul ให้กับคณะ The North Eastern Ballet Theatre ( Thailand ) ในโครงการ A Cultural Exchange of Dance ครั้งที่ 1 ณ โรงละคร Unocal Theatre, International School Bangkok ( ISB )
 • 2549

 • กำกับการแสดงในพิธีปิดงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นเอเซีย - แปซิฟิกครั้งที่ 25 ณ อำเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • กำกับการแสดงบัลเล่ต์ชุด Le Spectre de la rose และชุด The Soul ให้กับคณะ The North Eastern Ballet Theatre ( Thailand ) นำเสนอในงานเทศกาล International Dance Day Festival 2006 ณ สวนเบญจสิริ กรุงเทพมหานคร
 • กำกับการแสดงบัลเล่ต์ไทยชุด The Naga Princess ให้กับคณะ The North Eastern Ballet Theatre ( Thailand ) ในโครงการ A Cultural Exchange of Dance ครั้งที่ 2 ณ โรงละคร Unocal Theatre ของ International School Bangkok ( ISB )
 • กำกับการแสดงบัลเล่ต์ประกอบการถ่ายทำวิดีทัศน์เพื่อผลิตสื่อการศึกษาด้านศิลปะการ เต้นบัลเล่ต์ชุดแรกของประเทศไทยร่วมกับบริษัทครีเอท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด กรุงเทพมหานคร
 • 2550

 • ให้คำแนะนำในการออกแบบท่าเต้นของนิสิตตัวแทนมหาวิทยาลัยมหาสารคามในการ แข่งขันการเต้นรอบชิงชนะเลิศในรายการ “ สงครามเท้าไฟ ” ซีซั่นที่ 2 ของบริษัท เวิร์คพ้อยท์ เอนเทอเทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 5
 • กำกับการแสดงบัลเล่ต์ให้แก่คณะ The North Eastern Ballet Theatre ( Thailand )เปิดการแสดงในโครงการ MSU Dance Concert on Tour ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • กำกับการแสดงบัลเล่ต์ให้แก่คณะ The North Eastern Ballet Theatre ( Thailand ) เปิดการแสดงในโครงการ MSU Dance Concert on Tour ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 • กำกับการแสดงบัลเล่ต์ให้แก่คณะ The North Eastern Ballet Theatre ( Thailand ) เปิดการแสดงในโครงการ MSU Dance Concert on Tour ครั้งที่ 1 ณ โรงละครคณะ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • กำกับการแสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาให้แก่คณะกรรมการสภาคณาจารย์ชุดที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • นำนิสิตวิชาเอกบัลเล่ต์เข้ารับการฝึกฝนการเต้นบัลเล่ต์ในแนวทางของบัลเล่ต์รัสเซีย ณ Vietnam Dance College ซึ่งถือเป็นคนไทยกลุ่มแรกในประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนนักศึกษาบัลเล่ต์ต่างชาติของสถาบัน Vietnam Dance College
 • กำกับการแสดงบัลเล่ต์และการเต้นร่วมสมัยในการแสดงเผยแพร่วัฒนธรรม ณ Vietnam Dance College ณ กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 • กำกับการแสดงบัลเล่ต์ให้แก่คณะ The Nort Eastern Ballet Theatre ( Thailand )เผยแพร่การแสดงในโครงการ MSU Dance Concert on Tour ครั้งที่ 2 ณ โรงละครกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • กำกับการแสดงบัลเล่ต์ให้แก่คณะ The Nort Eastern Ballet Theatre ( Thailand )เผยแพร่การแสดงในโครงการ MSU Dance Concert on Tour ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • กำกับการแสดงบัลเล่ต์ให้แก่คณะ The Nort Eastern Ballet Theatre ( Thailand )เผยแพร่การแสดงในโครงการ MSU Dance Concert on Tour ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
 • ผลงานการแสดง

 • การแสดงบัลเล่ต์ครั้งแรกเนื่องในงานฉลองวันคล้ายวันเกิดของโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ครบรอบ 20 ปี
 • การแสดงเนื่องในโอกาสการสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 20 ปี
 • 2533

 • ร่วมแสดงละครเวทีเรื่อง รถรางสายปรารถนา ของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2534

 • รับบทนักแสดงนำในการแสดงบัลเล่ต์ชุด Moment Romantique ,Gymnastique Contemporaine และ The Butterfly Wedding จากผลงานการประดิษฐ์ท่าเต้น และกำกับการแสดงโดยคุณหญิง เจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน ในการแสดงต่อ หน้าพระที่นั่งในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร ในการจัดงานบัลเล่ต์น้อมเกล้าครั้งที่ 2 ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
 • 2535

 • รับบทนักแสดงนำภาคสวรรค์ในการแสดงบัลเล่ต์เฉลิมพระเกียรติเรื่อง มโนห์รา กำกับการแสดงโดยคุณหญิง เจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน ในการแสดงต่อหน้า พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
 • 2536

 • ร่วมแสดงบัลเล่ต์กับคณะบัลเล่ต์เยาวชน Le Jeune Ballet de France จากประเทศฝรั่งเศส
 • ได้รับการเชิญจากสถาบันบัลเล่ต์ The Choreographic School กรุงทัชเค้นท์ ประเทศ อุซเบกิสสถานให้จัดการแสดงบัลเล่ต์ไทยชุด Rama and Sita Adagio เปิดการแสดงบนเวที โรงละครบอลชอย เธียเตอร์
 • 2537

 • ร่วมแสดงในนามคณะนักเต้นจากประเทศไทยในงาน Dance Asean Festival ครั้งที่ 3 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ กำกับการแสดงโดยอาจารย์สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา
 • ร่วมแสดงระบำราชสำนักฝรั่งเศส กำกับการแสดงโดยคุณหญิงเจเนเวียฟ เลสปันยอล เดมอน ต่อหน้าพระพักตร์พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ ณ โรงแรมโอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร
 • รับบทนักแสดงนำในการแสดงบัลเล่ต์เรื่อง La Sylphide กำกับการแสดงโดย รองศาสตราจารย์ ดร . นราพงษ์ จรัสศรี ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • 2538

 • รับบทนักแสดงนำในการแสดงบัลเล่ต์เรื่อง La Bayadere กำกับการแสดงโดย รองศาสตราจารย์ ดร . นราพงษ์ จรัสศรี ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • 2540

 • รับบทนักแสดงนำในการแสดงนาฏกรรมสากลประกอบแสง สี เสียงเนื่องในงานฉลอง ครบรอบ 200 ปี จังหวัดขอนแก่น ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2544

 • รับบทนักแสดงนำในการแสดงบัลเล่ต์การกุศลเรื่อง Beauty and The Beast ของสถาบัน Dance Centre ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 • 2545

 • รับบทนักแสดงหลักในการแสดงบัลเล่ต์การกุศลเรื่อง มโนห์รา ของสถาบัน Dance Centre ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 • 2546

 • รับบทนักแสดงหลักในการแสดงบัลเล่ต์แนวประยุกต์เรื่อง Cinderella ของสถาบัน Dance Centre ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 • รับบทนักแสดงหลักในการแสดง Contemporary Dance เรื่อง กากี 3 ร่วมกับคณะ The Company of Performing Artists ( Thailand ) ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 • ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์แสดงฉากงานเต้นรำในละครโทรทัศน์เรื่อง ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 นำแสดงโดย คุณ พลอยไพลิน เจนเซ่น และคุณณัฐวุฒิ สกิดใจ
 • แสดงเนื่องในงานเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ของเหล่าลูกเสือในงานชุมนุมลูกเสือโลกครั้ง ที่ 20 ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 • ร่วมแสดงในงานเลี้ยงต้อนรับคณะรัฐมนตรีการค้าโลกเนื่องในการประชุม APEC ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • 2547

 • รับบทนักแสดงนำในการแสดงบัลเล่ต์การกุศลเรื่อง Le Corsaire ของสถาบัน Dance Centre ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 • รับบทนักแสดงหลักในการแสดงผลงาน Dance Theater เรื่อง The Tempest ของวิลเลี่ยม เช็กสเปียร์ ร่วมกับศิลปินนักเต้นระดับโลก 2 คนคือ Marcia Haydee , Ismail Ivo และ นักเต้นอาชีพจากคณะ The Company of Performing Artists ( Thailand ) ณ หอประชุม ใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 • 2549

 • รับบทนักแสดงหลักในการแสดงบัลเล่ต์ไทยเรื่อง The Naga Princess ให้แก่คณะ The North Eastern Ballet Theatre ( Thailand ) ในโครงการ A Cultural Exchange of Dance ครั้งที่ 2 ณ โรงละคร Unocal Theatre ของ International School Bangkok ( ISB )
 • รับบทนักแสดงนำในการแสดงบัลเล่ต์ให้แก่คณะ The Nort Eastern Ballet Theatre ( Thailand ) ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ผลงานการประดิษฐ์ท่าเต้น

 • 2538 - นาฏลีลามวยไทย
 • 2540 โมเดิร์นบัลเล่ต์ชุด ซามูไร
 • การแสดงเดี่ยวบัลเล่ต์ชุด Awekening of Naga
 • 2541 - การเต้นชุด Dance of Naga' s Army จากนิทานพื้นบ้านอีสานเรื่องผาแดงนางไอ่
 • 2542 - ออกแบบและควบคุมการถ่ายทำมิวสิควิดีโอประกอบบทเพลงสถาบันของ มหาวิทยาลัยมหาสารคามการแสดงบัลเล่ต์ไทยเรื่อง The Naga Princess โดยนำโครงเรื่องมาจาก วรรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์
 • 2545 - การแสดงบัลเล่ต์ไทยเรื่อง มโนห์รา
 • 2546 - การแสดงบัลเล่ต์ไทยเรื่อง พระอภัยมณี
 • 2547- การแสดงบัลเล่ต์เรื่อง Le Corsaire
 • 2548 -การแสดงโมเดิร์นบัลเล่ต์แนวอีสานชุด The Soul
 • 2549
 • การแสดงบัลเล่ต์ไทยเรื่อง The Naga Princess โดยนำโครงเรื่องมาจากละครเวที เรื่อง มนต์นาคราช ของคณะผกาวลี
 • การถ่ายทำการแสดงบัลเล่ต์เพื่อการศึกษาบันทึกในรูปแบบ vcd เผยแพร่ทั่วประเทศ ณ สตูดิโอบริษัท JSL กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยเรื่อง เทคนิคการเต้นบัลเล่ต์ บัลเล่ต์ : นาฏยศัพท์เบื้องต้น และบัลเล่ต์สำหรับเด็ก ให้แก่บริษัทครีเอท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด กรุงเทพมหานคร
 • ผลงานการวิจัย / วิทยานิพนธ์

 • 2545 - วิทยานิพนธ์เรื่อง การแสดงละครเพลงของไทย พ.ศ. 2492 – 2496 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร . สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิต
 • 2552
 • การวิจัยเรื่อง พัฒนาการการแสดงละครเพลงของไทย พ . ศ 2540 – 2550
 • การวิจัยเรื่อง มโนห์ราบัลเล่ต์แห่งรัชกาลที่ ๙
 • ผลงานทางวิชาการ

  1. หนังสือเรื่อง บัลเล่ต์เรื่องเอกของโลกสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ กรุงเทพมหานคร
  2. หนังสือเรื่อง การจัดแสง สี ในงานศิลปะการแสดงสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  3. หนังสือเรื่อง นาฏยศิลป์ : หลักกายวิภาคและการเคลื่อนไหวสำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์ กรุงเทพมหานคร
  4. หนังสือเรื่อง อมตะวรรณกรรมการแสดงบัลเล่ต์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  5. สื่อการสอน E- Learning วิชา นาฏยหัตถกรรมฝ่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  6. มิวสิควิดีโอประกอบบทเพลงสถาบัน “ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ”ฝ่ายนวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  7. ซีดีละครวิทยุเรื่อง ความพยาบาท ของสด กูรมะโรหิต ร่วมกับครูลัดดา ศิลปบรรเลง(สารตายน) อดีตผู้กำกับการแสดงละครเวทีคณะผกาวลี ( 2490-2493 ) กรุงเทพมหานคร
  8. ซีดีและวีซีดีสื่อการสอนบัลเล่ต์เรื่อง บัลเล่ต์สำหรับเด็กบริษัทครีเอท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  9. ซีดีและวีซีดีสื่อการสอนบัลเล่ต์เรื่อง เทคนิคการเต้นบัลเล่ต์บริษัทครีเอท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  10. วีซีดีสื่อการสอนบัลเล่ต์เรื่อง บัลเล่ต์ : นาฏยศัพท์เบื้องต้นบริษัทครีเอท มีเดีย สตูดิโอ จำกัด กรุงเทพมหานคร
  11. เอกสารประกอบการสอนวิชา 0603221 วรรณกรรมนาฏยศิลป์ตะวันตก
  12. เอกสารคำสอนวิชา 0603111 ทักษะบัลเล่ต์ 2
  13. ตำราเรื่อง กำเนิดละครเพลงของไทย
  14. หนังสือเรื่อง ผกาวลี : ตำนานละครเวทีของไทย
  15. หนังสือเฉลิมพระเกียรติ 81 พรรษามหาราชัน ชุด มโนห์ราบัลเล่ต์แห่งรัชกาลที่ ๙
  16. หนังสือและเอกสารประกอบการสอนวิชา 0603210 นาฏยศิลป์ตะวันตกปริทรรศน์
  17. หนังสือสารคดีวัฒนธรรมเรื่อง หมัว เวียดนาม : วัฒนธรรมระบำปลายเท้าแห่งลุ่มน้ำแดง

  ประสบการณ์การทำงาน

 • 2548 - ปัจจุบัน - อาจารย์พิเศษวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • 2547-2548 - อาจารย์พิเศษสอนบัลเล่ต์ ณ โรงเรียนดนตรีรพีพรรณ จังหวัดพิษณุโลก
 • 2544-2547 - อาจารย์สอนบัลเล่ต์และนักออกแบบท่าเต้นประจำสถาบัน Dance Centreกรุงเทพมหานคร
 • 2541- ปัจจุบัน - อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2539-2540 - อาจารย์พิเศษภาควิชาทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2536-2538 - อาจารย์พิเศษสอนบัลเล่ต์ ณ โรงเรียนดนตรีสยามยามาฮ่า จังหวัดนครราชสีมา
 • 2535-2539 - อาจารย์พิเศษสอนบัลเล่ต์ ณ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น อาจารย์สอนบัลเล่ต์โรงเรียนบัลเล่ต์คุณหญิงเจเนเวียฟ เดมอน กรุงเทพมหานคร
 • ตำแหน่งในอดีต - ปัจจุบัน

 • 2550 - ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการสภาคณาจารย์ชุดที่ 7 แห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2550 - ปัจจุบัน- รองประธานกลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2548 - ปัจจุบัน - ผู้จัดการคณะบัลเล่ต์ The North Eastern Ballet Theatre ( Thailand )
 • 2547-2550 - รองประธานกลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง ฝ่ายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2541-2543 - กรรมการสภาคณาจารย์ประเภทตัวแทนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 •  

  การศึกษาดูงานต่างประเทศ

  1. สถาบัน The Choreographic School สถาบันผลิตนักเต้นบัลเล่ต์ให้แก่คณะบอลชอยบัลเล่ต์กรุงทัชเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสสถาน
  2. คณะบัลเล่ต์ The Bolshoi Ballet Theatre Company กรุงทัชเค้นท์ ประเทศอุซเบกิสสถาน
  3. คณะบัลเล่ต์ Vietnam National Opera and Ballet กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  4. สถาบัน Vietnam Conservatiore of Music กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  5. สถาบัน Sydney Dance Studio กรุงซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
  6. คณะ Creative Arts , University of Wollongong ประเทศออสเตรเลีย
  7. มหาวิทยาลัยแห่งชาติ สาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชนลาว
  8. สถาบัน Vietnam Dance College กรุงฮานอย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

   

  ประสบการณ์ด้าน PRODUCTION ร่วมกับคณะนักแสดงจากต่างประเทศ

 • ทำหน้าที่ Stage Co-Operation ร่วมกับคณะบัลเล่ต์ Stuttgart Ballet จากประเทศเยอรมันนี เปิดการแสดง ณ ศูนย์วัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร
 • ทำหน้าที่ Stage Co-Operation ร่วมกับการแสดงละครเพลง “We Will Rock You ” จากแอฟริกาใต้ ซึ่งเปิดการแสดง ณ โรงละครเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ กรุงเทพมหานคร
 • ผลงานด้านอื่นๆ

  1. เป็นวิทยากรรับเชิญจัดการบรรยายและการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านนาฏศิลป์ตะวันตก / การแสดงและด้านอื่นๆให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ ประกอบด้วย

 • 2540 - จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการแสดงร่วมกับอดีตครูใหญ่โรงเรียนการแสดงช่อง 3 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2544 - วิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง ลักษณะทางจิตที่ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล คณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2547 - จัดการอบรมพื้นฐานการเต้นบัลเล่ต์ให้แก่นักเรียนโรงเรียนดนตรีรพีพรรณ จังหวัด พิษณุโลก
 • 2548 - อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการเต้น ณ สาขาวิชานาฏยศิลป์ไทย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 • 2548-2551 อาจารย์พิเศษบรรยายในรายวิชาศิลปวิจักษณ์และสุนทรียศาสตร์ ณ วิทยาลัย พยาบาลศรีมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
 • 2550

 • - อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการเต้น ณ สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
 • -อบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการกำกับเวที ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • <

  2551

 • - ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประจำวารสารฉบับแรกของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
 • - เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ บุคลิกภาพกับสังคมยุคใหม่ ” และการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “BodyTraining ” ให้แก่โครงการบริการวิชาการสู่สังคมภายใต้โครงการการสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีเพื่อการเข้าสังคมรุ่นที่ 1 ของกลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • - เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ แนวทางการพัฒนาทักษะการเต้นบัลเล่ต์ ” ให้แก่นักเรียนนาฎศิลป์สากล หมวดศิลปกรรม โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
 • 2. กรรมการตัดสินการประกวดผลงานการแสดงประเภทต่างๆ

 • 2544 - กรรมการตัดสินการประกวดธิดาบุญเบิกฟ้า กาชาดประจำปี 2544 ของจังหวัดมหาสารคาม
 • 2548-2550 - กรรมการตัดสินการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในรายการ “ ซูเปอร์จิ๋ว ” ออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อ . ส . ม . ท
 • 2549 - กรรมการสอบประเมินผลงาน Creative Dance ของสาขาวิชา นาฏยศิลป์ไทย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
 • 2550 - กรรมการตัดสินการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ระดับอนุบาล ให้แก่ บริษัทศรีราชเทพประธาน จำกัด ผู้บริหารตึกคอม จังหวัดขอนแก่น
 • 3. บทสัมภาษณ์และข้อมูลที่ปรากฏในสื่อมวลชนแขนงต่างๆ

 • 2534 - การแสดงบัลเล่ต์น้อมเกล้าฯครั้งที่ 2 จัดโดยสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ณ โรงละครแห่งชาติ เผยแพร่ข่าวในหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ
 • 2535 - ได้รับการประกาศชื่อให้เป็นผู้สอบเอนทรานซ์ได้คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของ ประเทศประจำปีพุทธศักราช 2535 ในสาขานาฏยศิลป์ตะวันตก คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในนิตยสาร “ วัฏจักรการศึกษา ” ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 18-24 พฤษภาคม 2535
 • 2536 - แสดงในรายการ “ บ้านเลขที่ ๕ ” ของบริษัทมีเดีย ออฟ มีเดียส์ ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 บทสัมภาษณ์ในคอลัมภ์เรื่อง นักเต้นจากที่ราบสูง ในนิตยสารเพื่อการศึกษา“ กระจกเงา ” ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 สิงหาคม – กันยายน 2536
 • - นิตยสาร “ สกุลไทย ” รายสัปดาห์ ปีที่ 39 ฉบับประจำวันอังคารที่ 26 มกราคม
 • 2536 - นิตยสาร “ ลดา 11” ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2536
  • “ มโนห์ราบัลเล่ต์ ดนตรีบัลเล่ต์พระราชนิพนธ์ ” ในนิตยสารการบินไทย “ กินรี ”
  ฉบับเดือนกันยายน 1993
 • 2538 - นิตยสาร “ สตรีสาร ” รายสัปดาห์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 4 ประจำวันที่ 9 เมษายน 2538
 • 2540 - “ บัลเล่ต์ลูกอีสานความสามารถระดับโลก ” จากคอลัมภ์ จุดประกายเยาวชน ใน หนังสือพิมพ์ บางกอกโพสต์ ฉบับวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2540 2541 - บทสัมภาษณ์การผลิตการแสดงละครเวทีร่วมสมัยเรื่อง ย้อนตำนานรักเท้า ผาแดง เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ พระชนมายุครบ 72 พรรษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น
 • 2542 - “ สารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ” ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2542
 • 2544 - บันทึกเทปตัวอย่างการแสดงบัลเล่ต์การกุศลเรื่อง Beauty and The Beast ออกอากาศในรายการ สีสันบันเทิง ทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3
 • 2545 - บันทึกเทปโทรทัศน์ฉากงานเลี้ยงเต้นรำของละครโทรทัศน์เรื่อง ดาวหลงฟ้า ภูผาสีเงิน นำแสดงโดยคุณพลอยไพลิน เจนเซ่น และณัฐวุฒิ สกิดใจ ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
 • 2546 - ข่าวการแสดงบัลเล่ต์เรื่องซินเดอเรลลา คอลัมภ์ Review ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post,Outlook ฉบับวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2546
 • - ข่าวการแสดงบัลเล่ต์ในคอลัมภ์ Features Review ในหนังสือพิมพ์ Bangkok Post,Outlook ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม 2546
 • ภาพนักแสดงนำการแสดงบัลเล่ต์เรื่อง ซินเดอเรลลา ในนิตยสาร Thai Dance ฉบับที่ 6 / 2006
 • 2547 - บทสัมภาษณ์การกำกับการแสดงบัลเล่ต์การกุศลเรื่อง Le Corsaire ในรายการ Channel V ( Thailand )
 • - บทสัมภาษณ์การกำกับการแสดงบัลเล่ต์การกุศลเรื่อง Le Corsaire ออกอากาศในรายการ สีสันบันเทิง ทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3
 • บันทึกเทปตัวอย่างการแสดงบัลเล่ต์การกุศลเรื่อง Le Corsaire ในรายการ แอน - นัทไม่จำกัด ดำเนินรายการโดยแอน ทองประสม
 • และนัท มีเรีย เบนเนเดตตี้ ทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 3
 • 2548-2550 - เป็นกรรมการตัดสินการประกวดเชียร์ลีดเดอร์ระดับนักเรียนของเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือออกอากาศในรายการ “ ซูเปอร์จิ๋ว ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 9 อ . ส . ม . ท
 • 2549 - บทสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ผ่านรายการวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตทางด้านการเต้นในสถาบันระดับอุดมศึกษาส่วน ภูมิภาคแห่งเดียวของประเทศไทย
 • เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุ “ ท่องโลกบันเทิง ” ทางคลื่น 102.25 mkH สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • 2550 - บทสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ผ่านรายการวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการสนับสนุนและการฝึกฝนนักเต้นแห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามใน การเข้าประกวดแข่งขันการเต้นของระดับอุดมศึกษาในรายการ สงครามเท้าไฟ ของบริษัท เวิร์ค พ้อยท์ เอนเทอเทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ที่ออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในซีซั่น ที่ 2
 • - บทสัมภาษณ์ใน “ สารของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ” ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 ประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2550 เกี่ยวกับโครงการ MSU Dance Concert on Tour และการนำนิสิตเข้าประกวดเต้นในรายการ “ สงครามเท้าไฟ ” ทางสถานีโทรทัศน์สีช่อง 5
 • เทปสัมภาษณ์การตัดสินเชียร์ลีดเดอร์ระดับอนุบาลประจำจังหวัดขอนแก่น ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลทีวี ( KTV ) ประจำจังหวัดขอนแก่น
 • 2551 - บทสัมภาษณ์ทางคลื่น 102.25 mkH สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะประธานจัดโครงการ การสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีรุ่นที่ 1 ให้แก่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม